ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Hivatalos név Tapolcai Deák Jenő Kórház 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Székhely 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Telephely 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Telefonszám +36 87 511-080,
+36 87 511-090,
+36 87 411-655,
+36 87 411-656
2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Faxszám +36 88 593-618 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Központi elektronikus levélcím titkarsag@tapolckorhaz.hu 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
A honlap URL-je www.tapolcakorhaz.hu 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.
Tel: +36 87 412-446
Fax: +36 87 593-618
e-mail: titkarsag@tapolckorhaz.hu
Ügyfélfogadás helye: Orvosigazgatói Titkárság
2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Zengői-Török Csilla 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Az ügyfélfogadás rendje Munkanapokon 8.00-14.00 2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
Szervezeti struktúra Alapító okirat
Orvosi Igazgatás
Járóbeteg szakellátás
SZMSZ
2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó
orvos-igazgató
87 / 511-080
titkarsag@tapolcakorhaz.hu

Farkas Mária Anna
gazdasági igazgató
Csolnoky Ferenc Kórház
8200 Veszprém, Kórház utca 1., „D” épület, II. emelet
06-88/556-211
gazdig@vmkorhaz.hu

Zengői-Török Csilla
ápolási igazgató
87 / 412-446
minosegugy@tapolcakorhaz.hu
2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Sebészeti Ambulancia
Dr. Gáll András
főorvos
06-87/412-446
sebszakr@tapolcakorhaz.hu

Rendelőintézet
Bolláné Kovács Orsolya
vezető asszisztens
06-87/412-446
bollane.orsi@tapolcakorhaz.hu

Belgyógyászati osztály
Dr. Szipőcs István
osztályvezető főorvos
06-87/412-446
belgyogyaszat@tapolcakorhaz.hu

Tüdőgyógyászati Rehabilitációs osztáy
Dr. Czebe Krisztina PhD.
főorvos
06-87/412-446
czebe.krisztina@tapolcakorhaz.hu

Ápolási osztály
Szabados Istvánné
vezető asszisztens
06-87/412-446
rendelo@tapolcakorhaz.hu

2023.05.01. Előző állapot törlendő Változásokat követően azonnal
1.2. A felügyelt költségvetési szervek Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve Nem releváns - - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns - - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns - - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.3. Gazdálkodó szervezetek Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns Változásokat követően azonnal - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns Változásokat követően azonnal - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns Változásokat követően azonnal - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.4. Közalapítványok Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns Változásokat követően azonnal - Változásokat követően azonnal
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns Változásokat követően azonnal - Változásokat követően azonnal
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns Változásokat követően azonnal - Változásokat követően azonnal
1.5. Lapok Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns Változásokat követően azonnal - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns Változásokat követően azonnal - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns Változásokat követően azonnal - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Vármegyei irányító intézmény: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1
Telefonszám: +36 88 556-000
e-mail cím: info@csfk.hu
honlap: www.csfk.hu

Irányítószerv:
Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 2.
Központi telefonszám: +36-1-441-1000
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Fenntartó:
Országos Kórházi Főigazgatóság
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. Központi telefonszám: +36-1/393-5070
E-mail: okfo@okfo.gov.hu
2023.04.25. - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Ügyfélkapcsolat:
Belügyminisztérium
Országos Kórházi Főigazgatóság
2023.04.25. - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
1.7. Költségvetési szervek Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns - Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal


2. TEVÉKENYSÉGRE, MÚKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1., A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító okirat
SZMSZ
Orvosi Igazgatás
Járóbeteg szakellátás

Jogszabályok listája (2023)

Térítési szabályzat

Adatvédelemi szabályzat
2023.02.24. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2., Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns - - -
3., A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns - - -
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns - - -
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben egyfajtánkként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns - - -
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns - - -
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns - - -
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns - - -
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns - - -
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns - - -
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns - - -
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns - - -
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns - - -
III. Közszolgáltatások Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító okirat - - Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Alapító okirat - - Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Térítési szabályzat

Házirend - Kórház
Házirend - Ápolási osztály
Házirend - Krónikus Belgyógyászati osztály
Házirend - Egynapos Sebészet
Házirend - Medence
Házirend - Tüdőgyógyászati Rehabilitációs Osztály
Házirend - Rendelőintézet
Házirend - Radiológiai osztály
2023.06.13. Házirend - Kórház 2022 Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési szabályzat - - Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával)
IV. A szerv nyilvántartásai Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Saját fenntartású adatbázisok leíó jegyzéke 2023.06.01. - Változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Adatvédelemi szabályzat
- - Változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelemi szabályzat
- - Változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Adatvédelemi szabályzat

Térítési szabályzat
- - Változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
V. Nyilvános kiadványok Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem releváns - - -
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns - - -
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns - - -
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns - - -
VI. Döntéshozatal, ülések Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Nem releváns - - -
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns - - -
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns - - -
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns - - -
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns - - -
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns - - -
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns - - -
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns - - -
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns - - -
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns - - -
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns - - -
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns - - -
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns - - -
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns - - -
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns - - -
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns - - -
VIII. Pályázatok Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Jelenleg nincs pályázat folyamatban Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Közbeszerzések
Folyamatosan
IX. Hirdetmények Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérése:
Hírek
Facebook
- Legalább 1 évig archívumban tartásával Folyamatosan
X. Közérdekű adatok igénylése Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata:
Adatvédelemi szabályzat
- Az előző állapot törlendő Negyedévente
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Tapolcai Deák Jenő Kórház Titkársága 2023.05.01. Az előző állapot törlendő Negyedévente
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Telefon: 87/412-446
Cím: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.
e-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu
2023.05.01. Az előző állapot törlendő Negyedévente
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Vizeli Gábor
mérnök-informatikus
- Az előző állapot törlendő Negyedévente
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatigénylések 2023 - Az előző állapot törlendő Negyedévente
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns. -
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns. -
XI Közzétételi listák Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különleges közétételi lista
- Az előző állapot törlendő Negyedévente
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns - Az előző állapot törlendő Negyedévente


3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása 2023. IV. negyedév

2021. I-IV. negyedév A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Nem releváns. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával(Az utolsó ASZ ellenőrzés dátuma 2016.; 5 év után törölve) A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
IV. A működés eredményessége, teljesítmény 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 2024. Járóbeteg ellátás:
I.
2024. Fekvőbeteg ellátás:
I.

2023. Járóbeteg ellátás:
I. II. I. IV.
2023. Fekvőbeteg ellátás:
I. II. I. IV.
2021.
Járóbeteg teljesítmény - 2021.
Fekvőbeteg teljesítmény - 2021.
2022.
Járóbeteg teljesítmény - 2022.
Fekvőbeteg teljesítmény - 2022.
Negyedévente
V. Közzétételi egység: Működési statisztika 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns 2021. I-IV. negyedév A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
3.2. Költségvetések, beszámolók Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
I. Éves költségvetés 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (évenként) Költségvetés 2023.
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. A változásokat követően azonnal
II. Számviteli beszámolók 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (beszámolókként) 2022. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. A változásokat követően azonnal
III. A költségvetés végrehajtása 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói (beszámolókként) 2022. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. A változásokat követően azonnal
3.3. Költségvetések, beszámolók Adatok Frissítés dátuma Archívum Adatfrissítés gyakorisága
I. A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024. I. 2023.04.30. 2023. IV. III. II. I.

2022. I. II. III. IV.
Negyedévente
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2023. III. 2023.10.26. 2023. II. I.

2022. I. II. III. IV.
Negyedévente
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2023. III. 2023.10.26. 2023. II. I.

2022. I. II. III. IV.
Negyedévente
II. Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns
III. Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 2024 A közzétételt követő 5 évig
2023 v.2 2023 2022 2021 2020 2019 2018
A döntés meghozatalát követő 60. napig
IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg nincs folyamatban Korábbi:
Negyedévente
VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2023. évi közbeszerzési terv. 2022
2021
2020
2019
2018
Egyéb közbeszerzési dokumentumok
Negyedévente
Utolsó frissítés: 2024.01.17.